Zarząd

zarzad31

Zdzisław Kujawa

Prezes
Stanisław Dolaciński Wiceprezes ds.organizacyjnych
Jan Janowiak Wiceprezes ds. Sportowych
Małgorzata Tomczak Dyrektor klubu
Tadeusz Nowak Skarbnik
Przemysław Jędro Sekretarz
Zenon Miś Członek
Waldemar Rewers Członek
Ryszard Kowalski Członek
Paweł Basiński Członek