Historia

Stella Gniezno … na początku działalności nie był to klub sportowy, a towarzystwo sportowe, które skupiało ok. 20 osób. Pierwsze konstytucyjne, choć konspiracyjne zebranie towarzystwa, celem legalizacji, zwołano na boisku przy wieży wodociągowej właśnie 14 kwietnia 1915 roku.
Zrzeszanie się Polaków w zaborze pruskim napotykało na liczne trudności. W przypadku towarzystw sportowych władze zaborcze ingerowały np. w nazwę klubów, dlatego też gnieźnianie musieli zrezygnować z szyldu Polonia. Ostatecznie przyjęto nazwę Gwiazda, czyli po łacinie Stella jako oficjalną – niezmienioną do dziś.
W styczniu 1916 r. na walnym zebraniu wybrano zarząd, którego prezesem został Wacław Wrześniewicz. Każde kolejne urozmaicone były śpiewami i deklamacjami patriotycznymi. Umacniało to członków towarzystwa w duchu polskości i zacieśniało koleżeństwo. Pierwszą sekcją Stelli, wiodącą prym do 1939 r., była piłka nożna.
Początki hokeja w Gnieźnie to okres przedwojenny. W maju 1931 r. a więc w czasach, gdy większość organizacji sportowych z powodu kryzysu gospodarczego rozwiązywano lub przynajmniej zawieszono ich działalność, powstała drużyna hokeja na trawie zorganizowana przez Alfonsa Drzewieckiego i jako autonomiczna sekcja została przyłączona do Klubu Sportowego Stella Gniezno.zdjęcie 2 Młodzi adepci hokeja w Gnieźnie rozgrywali pierwsze potyczki na boisku przy ul. bł. Jolenty w miejscu, gdzie obecnie znajduje się basen. Z czasem, zainteresowanie hokejem w Gnieźnie stało się tak duże, że zaczęło przerastać oczekiwania samych organizatorów. Hokej na trawie stał się dla młodych chłopaków okazją na wybicie się, na pokazanie się szerszej publiczności sportowej. Co ciekawe, wielu zawodnikom to marzenie się spełniało. Do najbardziej zasłużonych, doświadczonych i utalentowanych zawodników hokeja w Gnieźnie należeli m.in. Leon Wiśniewski, Kazimierz Dąbrowski, bracia Flinikowie i wielu innych hokeistów. zdjęcie 1Ich umiejętności były na tak wysokim poziomie, że zaczęli być dobierani do składu polskiej reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska w Helsinkach, Rzymie, Monachium, Moskwie, a w okresie późniejszym – w Sydney. Gnieźnieńscy gracze brali udział także w światowych pucharach, mistrzostwach Europy.
W sezonie 2008/2009 drużyna seniorów z sekcji hokejowej – po 12 latach przerwy – rozpoczęła grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, by w 2011 roku znów znaleźć się w II lidze. W 2015 roku laskarze Stelli ponownie awnsowali do I ligi. Trenerem hokeistów jest obecnie Rafał Grotowski – olimpijczyk, 257 krotny reprezentant kraju i strzelec 114 bramek.
Aktualnie sekcja hokeja występuje w pięciu kategoriach wiekowych:
– senior
– junior
– juniorki młodsze
– młodzik
– dzieci
KS Stella Gniezno wniósł znaczący wkład do historii polskiego hokeja oraz innych dyscyplin sportowych wychowując przez ten okres setki sportowców. Obecnie wiodącą sekcją jest hokej na trawie. Sekcja, która w całej historii Klubu w rozgrywanych od 1927 mistrzostwach sięgała wielokrotnie po najwyższy laur w różnych kategoriach wiekowych. Sekcja hokeja wychowała wielu olimpijczyków i reprezentantów kraju.